Kopiec, P. (2018) “Ekumenizm ma sens. Przyczynek do dyskusji nad artykułem Jerzego Kopani”, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, (15), pp. 333–350. doi: 10.14746/cbes.2016.15.25.