Grzegorczyk, Anna, et al. “Słowo wstępne”. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, no. 15, Oct. 2018, pp. 5-9, doi:10.14746/cbes.2016.15.1.