Grzywacz, Malgorzata. “‘Czy pójdę Do nieba?’-Prolegomena Do Badań Nad duchowością Dzieci”. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, no. 15, Oct. 2018, pp. 63-73, doi:10.14746/cbes.2016.15.5.