[1]
Cichocki, R. i Jankowska, K. 2019. "Chłop polski w Europie i Ameryce" a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych. Człowiek i Społeczeństwo. 47, (grudz. 2019), 19–35. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.2.