[1]
Miluska, J. 2018. Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje. Człowiek i Społeczeństwo. 45, (mar. 2018), 47-66. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.3.