[1]
., . 2015. Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego. Człowiek i Społeczeństwo. 39, (cze. 2015), 215–249. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.14.