[1]
Kojkoł, J. 1. Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej. Człowiek i Społeczeństwo. 39, (1), 69-86. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.6.