[1]
Schmidt, J. 1. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. Człowiek i Społeczeństwo. 37, (1), 53-62. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.5.