[1]
Drozdowski , R. 2013. Unieruchamiająca moc baz danych . Człowiek i Społeczeństwo. 36, 2 (grudz. 2013), 315-325. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.10.