[1]
Kowalik, S. 2020. Co wynika z badań opartych na dowodach dla dalszego rozwoju nauk społecznych?. Człowiek i Społeczeństwo. 49, (cze. 2020), 135–165. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.8.