[1]
Chirkowska-Smolak, T. i Czumak, M. 2021. Ryzyko braku relacji zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia w Sytuacji Pandemii. Człowiek i Społeczeństwo. 51, (mar. 2021), 145–164. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.8.