[1]
Leciejewski, S. 2022. Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa. Człowiek i Społeczeństwo. 54, (grudz. 2022), 33–48. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.3.