[1]
Banach, W. 2022. Schelerowska kategoria resentymentu w świetle sporów o sekularyzację Zachodu . Człowiek i Społeczeństwo. 54, (grudz. 2022), 83–98. DOI:https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.6.