(1)
Cichocki, R. .; Jankowska, K. . "Chłop Polski W Europie I Ameryce" a Problem Relacji pomiędzy Badaniami Socjologicznymi a Ich Aplikacjami Dla Potrzeb rozwiązywania problemów społecznych. CiS 2019, 47, 19-35.