(1)
Jasielska, A.; Obrębska, M. Oblicza współczesności: Od problemów Do Zadań. CiS 2018, 45, 7-15.