(1)
Kowalik, S. Co to Znaczy, że Psychologia Jest Nauką społeczną? Próba Odpowiedzi Na Pytanie Poprzez Psychologiczną Analizę Migracji Arabskiej Do Europy. CiS 2018, 45, 19-46.