(1)
Miluska, J. Pogranicze W życiu Jednostki I Grup społecznych – Fakty I Kontrowersje. CiS 2018, 45, 47-66.