(1)
Nowak, M. Kuchnia BadaƄ Miejskich. Wprowadzenie Redaktora Tomu. CiS 2019, 48, 7-9.