(1)
Klekotko, M. Matematyka Kultury, Czyli Jak Policzyńá Charakter Kulturowy Miasta?. CiS 2019, 48, 13-34.