(1)
Nowak, M.; Pluciński, P.; Siatkowski, A. Kręgi sąsiedzkie: Studium Miejskiego sąsiedztwa We współczesnej Polsce, główne Ustalenia. CiS 2019, 48, 55-73.