(1)
Piotr Mikołaj Statucki, P. M. S. Jak Badać Murale Z Perspektywy Socjologicznej? Przykład Łodzi. CiS 1, 48, 107–122.