(1)
., . Imperium Jako Droga Rosji Ku Czy Przeciw Europie. Źródła współczesnego Neoimperializmu Rosyjskiego. CiS 2015, 39, 215-249.