(1)
Pogonowska, B. Współczesna treść pojęcia Wzoru Kultury Gospodarczej. CiS 2014, 38, 99-108.