(1)
Kojkoł, J. Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia Jako Humanistyczny Element myślenia O rzeczywistości społecznej. CiS 1, 39, 69-86.