(1)
Krajewski, M. Wprowadzenie. CiS 2013, 36, 191.