(1)
Schmidt, J. Imigranci W Polskiej Przestrzeni Wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. CiS 1, 37, 53-62.