(1)
Luczys, P. . Geowizualne Bazy Danych a Reprodukowanie Psychosocjologicznych mitów Poznawczych. CiS 2013, 36, 215-237.