(1)
Walaszek , M. Migracje wewnętrzne I Zagraniczne W Aglomeracji poznańskiej W Latach 1990-2011. CiS 1, 37, 75-90.