(1)
Smolarkiewicz, E. Migracje a Przemiany Miast. CiS 1, 37, 27–40.