(1)
Drozdowski , R. UnieruchamiajÄ…ca Moc Baz Danych . CiS 2013, 36, 315-325.