(1)
Rogowski, Łukasz. Państwo – Polityka – Internet. Rola Nowych mediów W Funkcjonowaniu współczesnych systemów Politycznych. CiS 1, 40, 47-67.