(1)
Obrębska, M.; Grzegorz Dziamski, G. D. Wprowadzenie. CiS 2020, 49, 7-10.