(1)
Kowalik, S. Co Wynika Z Badań Opartych Na Dowodach Dla Dalszego Rozwoju Nauk społecznych?. CiS 2020, 49, 135–165.