(1)
Krzysztof Brzechczyn, K. B. Zagubione Dziedzictwo Ideowe „Solidarności”. O Ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-Politycznej W Latach 1980-1989. CiS 1, 42, 183-218.