(1)
KwiecieĊ„, M. . O Wielkiej Dyferencjacji I Konwergencji. 10.14746/cis 2016, 42, 235-242.