(1)
Sileńska, A.; Szpunar, K. Przemoc I Agresja U Dzieci I młodzieży. O języku Agresji. CiS 2020, 50, 101–116.