(1)
Chirkowska-Smolak, T.; Czumak, M. Ryzyko Braku Relacji Zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia W Sytuacji Pandemii. CiS 2021, 51, 145–164.