(1)
Doda-Wyszyńska, A. Zanik Debaty? Odmienność systemów: Media – Kościół – Nauka. CiS 2022, 54, 15-32.