(1)
Doda-Wyszyńska, A. Zanik Debaty? Odmienność systemów: Media – Kościół – Nauka . 10.14746/cis 2022, 54, 15-32.