(1)
Boińska, J.; Obrębska, M. Psychologiczne Uwarunkowania przywiązania Do Miejsca: Zaufanie społeczne, Styl przywiązania I lęk. Badanie Longitudinalne W Okresie Pandemii COVID-19. 10.14746/cis 2023, 55, 99-112.