Nowak, M. (2019). O intrygującym, choć nieco zapomnianym stulatku. Wprowadzenie redaktora tomu. Człowiek I Społeczeństwo, 47, 7-17. https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.1