Cichocki, R. ., & Jankowska, K. . (2019). "Chłop polski w Europie i Ameryce" a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych. Człowiek I Społeczeństwo, 47, 19–35. https://doi.org/10.14746/cis.2019.47.2