Jasielska, A., & Obrębska, M. (2018). Oblicza współczesności: od problemów do zadań. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 7-15. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.1