Miluska, J. . (2018). Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 47–66. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.3