Dylus, A. . (2018). Związek wolnego rynku z dyktaturą polityczną: przejściowy czy trwały? Przykład Chin. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 103–119. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.6