Pogonowska, B. (2018). Korporacje jako podmiot etyczny a koncepcja degrowth economy. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 175–185. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.10