Jowita Wycisk, J. W. (2018). Tożsamościowe wyzwania kobiet sprawujących opiekę nad dzieckiem w związkach jednopłciowych w świetle koncepcji Vivienne Cass. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 217–244. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.11