Nowak, M. (2019). Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 7-9. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.1