Klekotko, M. (2019). Matematyka kultury, czyli jak policzyć charakter kulturowy miasta?. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 13–34. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.2