Nowak, M., Pluciński, P., & Siatkowski, A. (2019). Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 55-73. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.4