., . (2015). Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 215–249. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.14